Hotline: 097 112 2244 - 097 880 5599

  • Tiếng việt
  • English

HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT - DINH ĐỘC LẬP - BÀN GIAO ĐỢT 1, 2012

Sau khi trúng thầu công trình trùng tu toàn bộ hạng mục bàn ghế nội thất Hội trường Thống Nhất, qua một thời gian nỗ lực làm việc và chăm chút cho từng sản phẩm, Furniture Boutique Art đã tiến hành bàn giao các sản phẩm- hiện vật đợt 1 trong gói thầu : “Tu bổ các hiện vật trưng bày nội thất di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất” cho đơn vị chủ đầu tư (Hội trường Thống Nhất) trong tháng 12 năm 2011. Các hiện vật đã được nghiệm thu trong đợt 1 này bao gồm các hiện vật ở các phòng: 
- Phòng họp nội các 
- Phòng bản đồ
- Phòng tham mưu tác chiến 
- Ban mật mã 
- Phòng Tổng đài điện thoại
- Phòng vô tuyến cố định
- Ban viễn ấn
- Phòng trực ban
- Phòng trình quốc thư
- Phòng tiếp khách phu nhân 
- Phòng ăn gia đình tổng thống

Chúng tôi tự hào đã góp phần gìn giữ và tôn tạo các hiện vật lịch sử trong Dinh Độc Lập.

 

Các tin khác
097 112 2244