Hotline: 097 112 2244 - 097 880 5599

  • Tiếng việt
  • English

TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011 Quay lại

TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011
TRÙNG TU DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP 2011

B.A FURNITURE - BOUTIQUE ART - TRÙNG TU TOÀN BỘ NỘI THẤT DINH ĐỘC LẬP TỪ ĐẦU NĂM 2011 ĐẾN ĐẦU NĂM 2013 HOÀN THÀNH

Tháng 04 năm 2011 sau thời gian kiểm duyệt hồ sơ năng lực, B.A được chọn là nhà thầu chính thức chủng tu toàn bộ các hạng mục nội thất trong Dinh tại các khu vực gồm:

- Phòng họp nội các

- Phòng tiếp khách trong nước

- Phòng tiếp khách của Phó tổng thống

- Phòng tiếp khách phu nhân

- Phòng bản đồ

- Phòng tham mưu tác chiến

- Phòng tổng đài điện thoại

- Phòng vô tuyến cố định

- Phòng trực ban

- Phòng trình quốc thư

- Phòng ăn gia đình tổng thống

- Phòng giải trí

- Ban mật mã

- Ban viễn ấn

Sau thời gian 2 năm làm việc cẩn trọng, đến nay B.A đã bàn giao hoàn tất các hạng mục nội thất trong gói thầu: “Tu bổ các hiện vật nội thất di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất” cho đơn vị chủ đầu tư (Hội trường Thống Nhất) trong tháng 01 năm 2013.

Có thể nói, được trùng tu các hiện vật nội thất di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất là một vinh dự lớn cho tập thể B.A Furniture, là một dấu ấn đáng nhớ đối với toàn thể Ban lãnh đạo, phòng ban cùng các nghệ nhân có bề dày kinh nghiệm. Không những bằng tay nghề, bằng kỹ năng, mà còn làm bằng tất cả tâm huyết để hoàn thành các hiện vật một cách tỉ mỉ và chính xác. Chính vì điều này nên hầu như giá trị lịch sử của các hiện vật vẫn được giữ nguyên vẹn.

B.A trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Hội trường Thống Nhất đã dành cho B.A cơ hội được trùng tu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ kỹ thuật B.A thực hiện công việc trong suốt 2 năm qua.

Trân trọng

 

Sơ Bộ Về Kiến Trúc Dinh Độc Lập

Ngoài những giá trị  về lịch sử, Dinh Độc lập còn có những giá trị về kiến trúc - nghệ thuật. Tác giả đề án thiết kế Dinh thự này là Kiến trúc sư Ngô Việt Thụ - người Việt Nam đầu tiên đạt giải khôi nguyên La Mã. Việc xây dựng Dinh thự do Cục Công Binh của chính quyền Sài Gòn đảm nhiệm, quản đốc công trình là Trung tá kỹ sư Phan Văn Điển - Cục phó Cục Công Binh. Ngoài ra còn có sự tham gia của các kiến trúc sư, kỹ thuật gia, trang trí gia và đội ngũ thợ lành nghề ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam.

Về kiến trúc của Dinh, tác giả đề án đã kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống phương Đông. Toàn thể bình diện của Dinh tạo thành hình chữ Cát, có nghĩa là “tốt lành may mắn”, tâm của Dinh là vị trí phòng Trình quốc thư. Về tiền diện, mái hiên bao lớn với bao danh dự và mái hiên lối vào tạo thành hình chữ Tam, lấy từ câu “dân chủ hữu tam”: viết nhân, viết minh, viết võ. Chữ Tam được nối liền ở chính giữa bằng một nét sổ tượng trưng bởi hai cột đôi thành hình chữ Vương, ngụ ý đây là ngôi nhà của vị nguyên thủ quốc gia. Thêm nét chấm của kỳ đài trên lầu thượng tạo thành hình chữ Chủ, ý nói Dinh tượng trưng cho chủ quyền đất nước. Lầu thượng là “tứ phương vô sự lầu” hình chữ Khẩu, có cột cờ chính giữa sổ dọc tạo thành hình chữ Trung, Phía trước toàn bộ bao với những hàng cột kép, mái hiên lối vào và hai cột bọc gỗ, phía dưới mái hiên tạo thành hình chữ Hưng, ý cầu cho đất nước luôn hưng thịnh.

Nét đẹp kiến trúc của Dinh còn thể hiện qua bức rèm hoa đá bao xung quanh lầu 2. Bức rèm hoa đá do điêu khắc gia Nguyễn Văn Thế, á nguyên La Mã về điêu khắc - phụ trách công tác trang trí cho Dinh đã lấy hình ảnh chiếc lộc bình thời Khang Hy sáng chế ra các con song tiện rồi lại mượn hình ảnh bức cửa “bàn khoa” của cung điện Cố đô Huế để sáng tạo nên bức rèm hoa đá từ các con song tiện này. Bức rèm hoa đá có hình dáng như những đốt trúc thanh tao bao hàm một ý nghĩa cao thâm, tượng trưng cho lòng dạ người quân tử. Rèm hoa đá có hình dáng như những đốt trúc thanh tao bao hàm một ý nghĩa cao thâm, tượng trưng cho lòng dạ người quân tử. Rèm hoa đá không chỉ tôn thêm vẻ đẹp kiến trúc của Dinh thự mà còn có tác dụng đón ánh nắng mặt trời làm cho tất cả các căn phòng trên lầu 2 đều chan hòa ánh sáng mặc dù toàn nhà quay về hướng Đông-Bắc.

Dinh được xây dựng trên nền cũ, diện tích xây dựng là 4.500m2, tổng diện tích sử dụng là 20.000m2. Các vật liệu sử dụng cho công trình chủ yếu lấy từ trong nước trừ hệ thống đèn chùm, cửa kính dày 12mm, thang máy, máy điều hòa là nhập từ nước ngoài. Dinh thự gồm 4 tầng lầu chính, 2 gác lửng, 1 tầng nền và tầng hầm, tổng cộng trên 100 phòng, mỗi phòng có cách bài trí nội thất hoàn toàn khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng của từng phòng và phù hợp với tổng thể kiến trúc của toàn dinh thự.

097 112 2244